Fundacja Zdrowie dla Ciebie

tel. (52) 566 66 65 TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU tel. 800 137 200

SZANOWNY PACJENCIE - DRUK L4

Druk – L4 o niezdolności do pracy wystawia lekarz badający pacjenta

Podstawa: Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2004r. w sprawie orzekania o ciągłej niezdolności do pracy zwolnienie lekarskie wystawia lekarz stwierdzający niezdolność do pracy

Polecamy