Fundacja Zdrowie dla Ciebie

tel. (52) 566 66 65 TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU tel. 800 137 200
Fundacja Zdrowie dla Ciebie  Bydgoszcz ul. Królowej Jadwigi 16

SZANOWNY PACJENCIE - OPIEKA DLA DOROSŁYCH I DZIECI

Po godzinie 18.00, od poniedziałku do piątku oraz niedzielę i święta opiekę stacjonarną, lekarską i pielęgniarską sprawuje: NZOZ „ Zdrowie dla Ciebie” ul. Królowej Jadwigi 16

W soboty pacjenci przyjmowani są w następujących punktach na terenie miasta Bydgoszczy:

• NZOZ „Zdrowie dla Ciebie” ul. Królowej Jadwigi 16

• NZOZ Przychodnia „ Nad Wisłą” ul. Pielęgniarska 13

w godzinach 8.00 – 12.00

W soboty po godzinie 12.00 opiekę stacjonarną sprawuje:

• NZOZ „Zdrowie dla Ciebie” ul. Królowej Jadwigi 16

Druk – L4 o niezdolności do pracy wystawia lekarz badający pacjenta

Podstawa: Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2004r. w sprawie orzekania o ciągłej niezdolności do pracy zwolnienie lekarskie wystawia lekarz stwierdzający niezdolność do pracy

Polecamy